Skip to content

Klimatyzacja

Klimatyzacja – projektowanie i wykonawstwo

Systemy klimatyzacyjne są odpowiedzialne za poprawę mikroklimatu w pomieszczeniach i pozwalają na ogrzewanie lub ochładzanie powietrza. Przekłada się to na poprawę komfortu pracy, wpływa pozytywnie na samopoczucie, a także pozwala zapewnić odpowiednie warunki przechowywanym towarom w powierzchniach magazynowych.

W budynkach biurowych klimatyzacja jest nie tylko kwestią komfortu, ale pozwala też wydłużyć żywotność sprzętów elektronicznych. Dzięki utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności urządzenia cieszą się dłuższym cyklem życia i wymagają mniejszych nakładów w czasie ze strony firmy.

Zapewniamy:

  • Indywidualny projekt instalacji klimatyzacji dostoswany do potrzeb,
  • Produkty najwyższej jakości dostarczane bezpośrednio przez producentów,
  • Realizację wykonywaną przez specjalistów,
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • Serwis i naprawa instalacji klimatyzacji.