Skip to content

Nadzory inwestorskie

nadzory inwestorskie

Nasza firma oferuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie inwestycji. Głównym celem jest zrealizowanie projektu zgodnie z  wymaganiami inwestora, obowiązującymi przepisami prawa oraz wysoką jakością wykonania. Niezależnie od wielkości nadzorowanej inwestycji poprzez swoją pracę oraz zaangażowanie doprowadzamy do jej pozytywnego zakończenia.

W ramach obowiązków inspektora nadzoru:

Reprezentujemy:

– inwestora na budowie, przeprowadzamy kontrolę zgodności jej realizacji z  przepisami prawa, projektem, a także zasadami wiedzy technicznej

Kontrolujemy:
– rozliczenie budowy, jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów

Sprawdzamy:
– a także odbieramy roboty ulegające zakryciu, jesteśmy obecni przy próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji

Potwierdzamy :
– faktyczne wykonanie robót i usuwanie wad

Kompletujemy :
– dokumenty niezbędne do odbioru budynku oraz uzyskania odbioru inwestycji