Skip to content

Oddymianie

oddymianie – projektowanie i wykonawstwo

Głównym zadaniem wentylacji oddymiającej jest wydłużenie czasu potrzebnego do podjęcia akcji ewakuacyjnych i ratunkowych. Od jej prawidłowego zaprojektowania i wykonania zależy bezpieczeństwo i życie ludzi na wypadek wybuchu pożaru. Systemy oddymiania mają na celu wytworzenie warstwy wolnej od dymu. Ma to umożliwić szybką i sprawną ewakuację oraz ułatwić akcję ratunkową i gaśniczą. Nasza oferta obejmuje dostarczenie profesjonalnych urządzeń wentylacyjnych wraz z ich zamontowaniem, w tym systemów oddymiania, przeznaczonych do obiektów różnego typu.